Κάνοντας κλικ πάνω στο αντίστοιχο βιβλίο μεταφέρεστε αυτόματα στο έντυπο σε ηλεκτρονική μορφή. Ενώ βλέπετε το έντυπο, με διπλό κλικ κάνετε μεγέθυνση και με διπλό κλικ πάλι κάνετε σμίκρυνση για να μπορέσετε να προχωρήσετε σελίδα.