•   << ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΕΝΑ ΝΑ ΝΙΩΘΩ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΟΤΑΝ ΟΔΗΓΩ! >>

ΕΠΕΚΤΑΣΗ (D)ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ ( C ή C1 )
ΣΕ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ    D  ή  D1
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :
– Ταυτότητα ή Διαβατήριο .
Α.Φ.Μ .
– Φωτοτυπία Άδειας οδήγησης .
– 4 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου.

1)Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999
2)Φάκελο χωρίς έλασμα
3)Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου – (ΒΙΛΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ) 3.00 €
4)Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου – (ΒΙΒΛΙΟ Π.Ε.Ι) 10.00 €
5)Διπλότυπο Δημοσίου Ταμείου 108.15 €
ΣΥΝΟΛΟ: 121.15 €

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 06
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 06
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ :
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ Π.Ε.Ι

Για την εκτύπωση της άδειας 30.00 €.
Εξέταστρα για θεωρητική εξέταση 10 €– Θεωρητική εξέταση ΠΕΙ 20 €.
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς 10 + ΠΕΙ 20 €

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .