Τι αλλάζει στις ασφάλειες αυτοκινήτου

ΑΘΗΝΑ 10/07/2014

 

Η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) εξέδωσε διευκρινήσεις σχετικά με το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην ασφάλιση αυτοκινήτων με σκοπό τη διόρθωση ανακριβειών οι οποίες είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Θυμίζουμε πως ο ν. 4261/2014 Άρθρο 169 Τροποποιήσεις του π.δ. 237/1986 που αλλάζει ριζικά το πλαίσιο της υποχρεωτικής ασφάλισης αυτοκινήτου τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις, έχει τεθεί σε εφαρμογή ήδη από την 5η Μαΐου 2014.

Οι βασικές αλλαγές που φέρνει ο νέος Νόμος και τις οποίες πρέπει να γνωρίζουν όλοι οι ασφαλισμένοι του κλάδου είναι συνοπτικά οι εξής:

  • Η ασφάλιση έχει ορισμένη διάρκεια, ισχύει δηλαδή ακριβώς για το χρονικό διάστημα που αναφέρεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο (ημερομηνία και ώρα).
  • Ανανέωση της ασφάλισης ή σύναψη νέας σύμβασης επιτρέπεται μόνον αφού προηγηθεί η καταβολή του σχετικού ασφαλίστρου. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο νόμος δεν επιτρέπει στην ασφαλιστική επιχείρηση να παραδώσει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο εάν δεν έχει προηγουμένως εισπράξει το αντίστοιχο ασφάλιστρο.
  • Το αυτοκόλλητο σήμα ασφάλισης καταργείται. Αποδεικτικό της ασφάλισης για τους ελέγχους των αστυνομικών οργάνων είναι πλέον το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο όλοι οι ασφαλισμένοι οφείλουν να διατηρούν στο όχημά τους.
  • Σε περίπτωση που οι ασφαλισμένοι έχουν καταβάλει το ασφάλιστρο αλλά για διαδικαστικούς λόγους δεν έχουν ακόμη παραλάβει το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο Νόμος ορίζει ότι για πέντε ημέρες η ασφάλιση θα αποδεικνύεται από την απόδειξη καταβολής του ασφαλίστρου η οποία θα πρέπει να διατηρείται στο όχημα μαζί με το έγγραφο της ασφαλιστικής εταιρίας που σχετίζεται με αυτή (π.χ. την ειδοποίηση πληρωμής).
  • Τα πρόστιμα που επιβάλλονται στους παραβάτες που εντοπίζονται από τις αστυνομικές αρχές να κυκλοφορούν με ανασφάλιστο όχημα ανέρχονται σύμφωνα με το νόμο 489/1976, όπως ισχύει τροποποιημένος, σε 1.000 ευρώ για τα λεωφορεία και τα φορτηγά δημόσιας χρήσης, 500 ευρώ για τα επιβατηγά και άλλα οχήματα και 250 ευρώ για τα δίκυκλα. Επιπλέον, στους εν λόγω παραβάτες αφαιρείται το δίπλωμα, η άδεια κυκλοφορίας και οι πινακίδες για 6 μήνες. Ειδικά στην περίπτωση ανασφάλιστων οχημάτων που εμπλέκονται σε ατύχημα, οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας αφαιρούνται για 2 χρόνια και επί υποτροπής για τρία χρόνια. Φυσικά, πέραν αυτών, υφίσταται πάντα και ποινική ευθύνη των παραβατών.

 

Λόγω των παραπάνω αλλαγών, η Ένωση Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος τονίζει τα εξής:

  • Διαβάζουμε προσεκτικά τις ενημερωτικές επιστολές της ασφαλιστικής μας εταιρίας
  • Γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία και ώρα έναρξης και λήξης της ασφάλισής μας
  • Φροντίζουμε για την έγκαιρη ανανέωση ή σύναψή της ασφάλισής μας
  • Δε μένουμε ούτε λεπτό ανασφάλιστοι
  • Δε θέτουμε τον εαυτό μας και τους συμπολίτες μας σε κίνδυνο

 

Για έγκυρη πληροφόρηση σχετικά με τις αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο Ασφάλισης Αυτοκινήτου οι ασφαλισμένοι καλό είναι να επικοινωνούν με την ασφαλιστική επιχείρηση ή τον ασφαλιστικό τους διαμεσολαβητή.