ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
1. Αδεια κυκλοφορίας
2. Ταυτότητα κατόχου
3. Παράβολα 45,00 ευρώ για τον τεχνικό έλεγχο του οχήματος
(εάν έχει παρέλθει 15ήμερο από την ημερομηνία λήξης, τότε διπλασιάζεται το ποσόν).
4. Για έκδοση νέας κάρτας καυσαερίων 10,00 ευρώ
5. Υπεύθυνη δήλωση – εξουσιοδότηση

ΣΗΜΙΕΙΩΣΗ: Αναλαμβάνουμε να παραλάβουμε το όχημα από τον χώρο σας καθώς επίσης
και να σας το παραδώσουμε όποια ώρα και ημέρα εσείς το επιθυμείτε