ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΦΟΡΤΗΓΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ         C ή C1       (ΑΡΧΙΚΗ)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ :

– Ταυτότητα   ή Διαβατήριο .
– Α.Φ.Μ .
– Φωτοτυπία Άδειας οδήγησης .
– 8 φωτογραφίες έγχρωμες τύπου διαβατηρίου .
– Απαιτούνται   επιπλέον ιατρικές εξετάσεις ήτοι :
( Γενική αίματος – ουρία – σάκχαρο – ακτινογραφία θώρακος – και καρδιογράφημα! )
– Πιστοποιητικά γιατρών (παθολόγου – οφθαλμίατρου) ΑΜΟΙΒΗ  ΓΙΑΤΡΩΝ  10.00 +10.00  € .

1)Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (αρθρ.8 ν.1599/1986 και άρθρο 3 παρ. 3 Ν.2690/1999)  
2)Φάκελο χωρίς έλασμα  
3) (e-παράβολο)  (κωδικός 22)    50.00   €
4) (e-παράβολο) (ΒΙΒΛΙΟ ΣΗΜΑΤΩΝ)      3.00   €
5) (e-παράβολο) –  (ΒΙΒΛΙΟ Π.Ε.Ι)    10.00   €
6) (e-παράβολο)  (κωδικός 64)
 108.15   €
ΣΥΝΟΛΟ :
 171.15   €

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : Μαθήματα 15
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ :    Μαθήματα 15
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:
ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ  Π.Ε.Ι

Εξέταστρα για  θεωρητική εξέταση 15 €  –  Θεωρητική εξέταση    ΠΕΙ    20.00 €
Εξέταστρα για κάθε δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς +ΠΕΙ        15.00 € + 20.00 €
Για την εκτύπωση της άδειας οδήγησης απαιτείται παράβολο                 30.00 € .

Σημείωση: ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ .